Algemene voorwaarden:


 


Eenmanszaak


Vervaeke Dorine Brugsesteenweg 202


B-8500 Kortrijk


BTW  BE 0521 529 111


 


Leveringsvoorwaarden:


De bestellingen dienen vooraf betaald te worden per overschrijving. TAV Vervaeke Dorine België, IBAN: BE48 0004 1289 2927, Bic/swift: BPOTBEB1


We verzenden via Bpost binnen België


Via Bpost naar buitenland Nederland, Frankrijk en Duitsland.


We zijn niet aansprakelijk voor de vertragingen van de bezorger.


 


Betalingen:


Overschrijvingen dienen in Euro uitgevoerd te worden, we accepteren geen andere valuta.


 


Portkosten:


Verzendingen binnen België:


Ophalen op postpunt of thuisgeleverd = 5.808 BTW incl


Bij bestellingen vanaf 45 = Ophalen op postpunt = 2,42 , thuisgeleverd = 4,84


Bij bestellingen vanaf 75 betaalt u geen portkosten.


Verzendingen naar NL, FR DE


Thuisgeleverd = 7.26


Bij bestellingen vanaf 45 euro = 4,84


Bij bestellingen vanaf 75 betaalt u geen portkosten.


 


Herroepingsrecht:


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst (dit is de datum van de bestelde goederen). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vervaeke Dorine, Brugsesteenweg 202, B 8500 Kortrijk. info@hetrodestoeltje.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.hetrodestoeltje.be Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan Vervaeke Dorine, Brugsesteenweg 202, B 8520 Kortrijk. De verzendingskosten van de terugzending worden door u gedragen. Indien uw pakket meerdere goederen omvat en u wenst 1 product terug te sturen gelden dezelfde voorwaarden, echter de reeds gemaakte leveringskosten die u reeds voldeed wordt niet terugbetaald.


Pivacy:


De klantengegevens en emailadressen worden bijgehouden. We spelen geen gegevens door aan andere partijen en gebruiken ze enkel voor de bestellingen.


Wenst u uit het klantenbestand verwijdert te worden kunt u dit ons melden via info@hetrodestoeltje.be